Starfsáætlun Landspítala í umhverfismálum 2018-2020

Fyrirtækja logo Landspítali
Landspítali
24. júní 2019

Starfsáætlun umhverfismála sýnir brýnustu verkefnin sem unnið verður að á komandi árum og taka mið af heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna.

Heimsmarkmið sem tengjast verkefninu

Verkefnalýsing

Starfsáætlun umhverfismála Landspítalans byggir á framtíðarsýn um að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og að hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi við ákvörðunartöku og í daglegu starfi. Með henni skal stuðlað að heilsubætandi umhverfi, bættri auðlindanýtingu þar sem unnið er gegn sóun og unnið að loftslagsúrbótum fyrir betri framtíð. Starfsáætluninni er fylgt eftir, unnið er að vel skilgreindum lykilverkefnum og haldið grænt bókhald með lykiltölum sem tengjast verkefnunum. Upplýsingar eru birtar árlega. Verkefnin eru fjölbreytt; stór og smá, tæknilegar úrlausnir sem og virkjun starfsmanna. Spítalinn leggur áherslu á alþjóðlegt samstarf þar sem unnið er með öðrum spítölum um lausnir og þar sem reynslu er deilt, þannig er framþróun markmiðanna flýtt.

Markmið verkefnis

Yfirmarkmiðin eru 9 ásamt rúmlega 30 verkefnum sem snúa að skýru verklagi fyrir hættulegan úrgang, ábyrgri meðferð lyfja, umhverfisvænum byggingum, flokkun úrgangs, vistvænum innkaupum, orkunotkun, miðlun upplýsinga, vistvænum ferðamátum og svæfingagösum.

Hvenær er áætlað að markmiðinu verði náð?

Í starfsáætlun eru um 30 verkefni sem hvert hafa sitt markmið. Sum verkefnanna ná yfir lengri tíma.

Mældur árangur

Árlega eru teknar saman tölur um grænt bókhald spítalans og birtur árangur á ytri vef.

Tengdir hlekkir

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira