Framkvæmdaáætlun um launajafnrétti

Orkuveita Reykjavíkur
9. ágúst 2019

Á árinu 2017 tók OR í notkun nýtt líkan sem greinir áhrif hverrar einustu launaákvörðunar á kynbundinn launamun.

Heimsmarkmið sem tengjast verkefninu

Verkefnalýsing

Orkuveita Reykjavíkur leggur mikla áherslu á jafnrétti kynjanna og inngildandi menningu. OR er aðili að Jafnréttissáttmála Sameinuðu þjóðanna. Á árinu 2017 tók OR í notkun nýtt líkan sem greinir áhrif hverrar einustu launaákvörðunar á kynbundinn launamun. Með því átti fyrirtækið auðveldara með að útrýma kynbundnum launamun, sem tókst í árslok 2017. Jafnlaunakerfi OR hlaut jafnlaunavottun á árinu 2018 og á hverju ári síðan þá. Með þeirri vottun er staðfest að þau sjónarmið sem OR leggur til grundvallar við ákvörðun launa og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar á grundvelli líkansins uppfylla ákvæði laga nr. 56/2017 um jafnlaunavottun og mismuni starfsfólki ekki á grundvelli kyns þess.

Markmið verkefnis

Fyrirtækið skal veita öllum kynjum sambærileg kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Ef leiðréttur launamunur mælist undir 1% eru laun álitin jöfn. Fyrirtækið leggur sig fram við að ráða í öll störf óháð kyni, aldri, kynhneigð, trúarbrögðum, skoðunum, þjóðerni, kynþátti, litarhætti, efnahagi, ætterni, eða stöðu að öðru leiti og skulu störfin auglýst með hliðsjón af því. Unnið skal markvisst að því að auka fjölbreytni og jafna kynjahlutfall í starfshópum (svið og einingar). OR samstæðan hefur skuldbundið sig til stöðugra umbóta í jafnréttismálum. Hluti af jafnréttisstefnu samstæðunnar er að skapa vinnustað þar sem öll eru velkomin og fá að njóta sín.

Hvenær er áætlað að markmiðinu verði náð?

Á árinu 2017 tók OR í notkun nýtt líkan sem greinir áhrif hverrar einustu launaákvörðunar á kynbundinn launamun. Með því átti fyrirtækið auðveldara með að útrýma kynbundnum launamun, sem tókst í árslok 2017. Fyrirtækið hefur síðan þá unnið stöðugt að því að breyta staðalímyndum kynja og minnihlutahópa með kynningarefni og auglýsingum frá fyrirtækinu. Einnig er lögð áhersla á að fjölbreyttur hópur starfsfólks komi fram fyrir hönd OR á opinberum vettvangi. Árið 2020 var byrjað að þýða efni OR á ensku og gera aðgengi að skjölum OR auðveldara fyrir fólk af erlendum uppruna. Öll starfsheiti innan OR eru reglulega yfirfarin með kynjahlutleysi að markmiði.

Mældur árangur

Jöfn laun eru staðfest með notkun jafnlaunakerfis. Komi fram óútskýrður launamunur kynja skal grípa til viðeigandi aðgerða. Hlutfall kvenna í stjórnendahlutverki hefur verið 50% síðan 2017.

Framvinda verkefnis

1. febrúar 2021

Leiðréttur kynbundinn launamunur hefur haldist inn við 1% frá hausti 2017. Upphaflegt verkefni fól í sér notkun og áframhaldandi þróun mælitækis til að viðhalda þeim árangri sem hafði náðst 2017.  Verklagi hefur verið fylgt sem tryggir að náðst hefur árangur með að viðhalda leiðréttum launamun á hverjum tíma þannig að laun séu jöfn.

13. mars 2023

Áfram er unnið eftir framkvæmdaáætlunum í jafnréttismálum og glöggt fylgst með óútskýrðum kynbundnum launamun. Staðan er gefin út í samþættri, rafrænni Ársskýrslu Orkuveitu Reykjavíkur og var árið 2021 0,2% og 0,1% árið 2022. Nánar er fjallað um launamun kynja hér.

 

Staða verkefnis

Tengdir hlekkir

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira